Veřejná zakázka: Skiaskopicko-skiagrafický komplet vč. pozáručního servisu a příslušenství pro Krajskou zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1486
Systémové číslo: P19V00000035
Evidenční číslo zadavatele: 1486/2019
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-004184
Datum zahájení: 31.01.2019
Nabídku podat do: 08.03.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Skiaskopicko-skiagrafický komplet vč. pozáručního servisu a příslušenství pro Krajskou zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka skiaskopicko – skiagrafického multifunkčního kompletu s C – ramenem pro oddělení gastroenterologie Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., včetně:
• dopravy zboží do místa plnění
• realizace stavební připravenosti v souladu se zadávací dokumentací včetně jejich příloh
• jeho montáže, instalace a uvedení do provozu včetně ověření jeho funkčnosti,
• provedení všech přejímacích a provozních testů a zkoušek dle platné legislativy a provedení příslušných revizí,
• ověření deklarovaných technických parametrů nabízeného přístroje dle technické specifikace,
• instruktáže zdravotnických pracovníků a pracovníka odboru obslužných klinických činností (dále jen „OOKC“) zadavatele (dle § 61 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů), včetně vystavení protokolu o instruktáži.,
• vystavení protokolu určenému zdravotnickému pracovníkovi, který opravňuje provádět následné instruktáže zdravotnického personálu v používání zboží ve smyslu § 61 odst. 2 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
• předání všech příslušných dokladů,
• záručního servisu za podmínek uvedených v obligatorním návrhu smlouvy,
• pozáručního servisu na dobu 6-ti let za podmínek uvedených v obligatorním návrhu smlouvy,
• likvidace obalového materiálu
• demontáž stávajícího rtg přístroje
• likvidace stávajícího rtg přístroje vč. vystavení protokolu o provedení likvidace

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 15 396 694 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská zdravotní, a.s.
 • IČO: 25488627
 • Poštovní adresa:
  Sociální péče 3316/12A
  401 13, Ústí nad Labem
 • Název oddělení: Samostatné oddělení veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050521

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kzcr.eu)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky