Veřejná zakázka: Zvýšení kvality návazné péče Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. - II.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocení zakázky.
DBID: 1208
Systémové číslo VZ: P18V00000100
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-007643
Datum zahájení: 08.03.2018
Nabídku podat do: 25.04.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zvýšení kvality návazné péče Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. - II.
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části.

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky je dodání nových zdravotnických prostředků přístrojového charakteru spolu s odpovídajícím příslušenstvím, včetně:
• jejich montáže, instalace a uvedení do provozu včetně ověření jejich funkčnosti,
• provedení všech přejímacích a provozních testů a zkoušek dle platné legislativy (ZDS, výchozí elektro revize atd.),
• ověření deklarovaných technických parametrů nabízených přístrojů dle technické specifikace,
• instruktáž zdravotnického personálu a pracovníka odboru obslužných klinických činností (dále jen „OOKC“) kupujícího (dle § 61 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů), včetně vystavení protokolu o instruktáži,
• předání všech příslušných dokladů,
• záruční servis za dále uvedených podmínek,
• likvidace obalového materiálu,
• u části 1 je předmětem veřejné zakázky též zajištění stavební připravenosti za podmínek uvedených v technické specifikaci.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 10 909 092 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská zdravotní, a.s.
 • IČO: 25488627
 • Poštovní adresa:
  Sociální péče 3316/12A
  401 13, Ústí nad Labem
 • Název oddělení: Samostatné oddělení veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050521

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
https://zakazky.kzcr.eu/

Kontakt

Části veřejné zakázky

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy