Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
KZ_DOPRCV_3600051978_oprava 8U9 2951 po DN_ZDS CV 23.04.2018
KZ_OOKC_2600090396_objednávka 23.04.2018
KZ_OOKC_2600090398_objednávka 23.04.2018
KZ_OOKC_2600090415_objednávka 23.04.2018
KZ_OOKC_2600090416_objednávka 23.04.2018
2600090348-Gastroplus 23.04.2018
3600051974_LHL 23.04.2018
818/18 Kupní smlouva Echokardiografický přístroj 1145 23.04.2018
862/2018 Dodávka léčivých přípravků s účinnou látkou FULVESTRANT - 843 23.04.2018
Kupní smlouva, přístrojový vozík 2ks, MNUL - KAPIM 20.04.2018
Smlouva o dílo č. 2017-001 - oprava kompresoru chlazení klimatizace, budova A - COS 20.04.2018
SMLOUVA O DÍLO „Rekonstrukce ZTI na dětském a dorostovém oddělení v Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o. z. .“ - Intermont,Opatrný, s.r.o. 20.04.2018
A care - dohoda o poskytování prémie z obchodní spolupráce 19.04.2018
EKOFIN PC spol. s r. o. 19.04.2018
Kupní smlouva - Kardiotokograf F9 Express-01 19.04.2018
Objednávka IP_1600014745_Stapro s.r.o._Implementace modulu Mobilní vizita do FE na odd. Dětské chirurgie 19.04.2018
Objednávka IP_2600089473_Stapro s.r.o._Připojení externí laboratoře - CIMZÚ k FONS Ennterprise KZ 19.04.2018
2600090325 KURÝR 19.04.2018
2600090328 JARKOVSKÝ 19.04.2018
2600090332 KURÝR 19.04.2018