Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
KZ_OOKC_2600091381_objednávka 21.05.2018
KZ_OOKC_2600091399_objednávka 21.05.2018
KZ_OOKC_2600091400_objednávka 21.05.2018
KZ_OOKC_2600091409_objednávka 21.05.2018
Objednávka_1600014902_BlueCom, s.r.o._Podpora na kamerový systém Milestone 21.05.2018
Objednávka_1600014902_BlueCom, s.r.o._Podpora na kamerový systém Milestone 21.05.2018
Kupní smlouva - Intrakorporální litotryptor - NMO 18.05.2018
Kupní smlouva - sternální pila - kardiochirurgie - MNUL 18.05.2018
KZ_OOKC_4600072955_objednávka 18.05.2018
Objednávka 2600091333 Linet 18.05.2018
Pronájem frankovacího stroje Neopost IS350, Děčín 18.05.2018
Pronájem frankovacího stroje Neopost IS350, Chomutov 18.05.2018
Pronájem frankovacího stroje Neopost IS350, Most 18.05.2018
Pronájem frankovacího stroje Neopost IS350, Teplice 18.05.2018
Pronájem frankovacího stroje Neopost IS420, Ústí 18.05.2018
Příkazní smlouva - provádění činností TDS na akci Statické zajištění a úpravy pavilonu J - dětské oddělení -TP 18.05.2018
Dohoda o poskytování prémie z obchodní spolupráce za odběr výrobků 17.05.2018
KZ_OOKC_3600052349_objednávka 17.05.2018
Smlouva o KH 1245.121 Boehringer Ingelheim 17.05.2018
Smlouva o výpůjčce - přístroj pro kontinuální eliminační metody OMNI pro KAPIM vč. dodatku č. 1 17.05.2018