Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o výpůjčce - Thuliový laser Revolix Jr. - MNUL 27.11.2018
2403/18 Nástavba 3. NP na pavilon COS k umístění JIP a ARO, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocncie Teplice, o.z. - stavební práce 27.11.2018
KZ_OOKC_1600015973_objednávka 26.11.2018
2600097985 - Activa 26.11.2018
4600076781 - Activa 26.11.2018
6600027096 - Activa 26.11.2018
KZ_OOKC_4600076694_objednávka 23.11.2018
KZ_OSUN 2600097942 objednávka 23.11.2018
Smlouva o výpůjčce - Monitor Elite vč příslušenství - MO 23.11.2018
1600015948 - C SYSTEM CZ 23.11.2018
2412/18 Chirurgická operační svítidla pro Krajskou zdravotní, a.s. II. - část 1: Chirurgická operační svítidla pro Centrální operační sály Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. - 1386 23.11.2018
Kupní smlouva - nákup separátoru krevních buněk Trima Accel - MNUL 22.11.2018
KZ_OSUN 2600097901 objednávka 22.11.2018
Objednávka 2600097839 Cheirón 22.11.2018
Smlouva o výpůjčce - ACL TOP 300 - MO + dodatek č. 1 22.11.2018
smlouva o výpůjčce - koagulometr ACL TOP 500 - MO + dodatek č.1 22.11.2018
Darovací smlouva - TV, lavice, nástěnný rám - mamografické centrum CV 21.11.2018
KZ_OOKC_1600015935_objednávka 21.11.2018
Smlouva o poskytování služby PATROLCONTROL portál - obchůzkový systém pro ostrahu KZ 21.11.2018
1600015936_doplneni_komunikacni_system_NEMTP 21.11.2018