Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
2308/18 Oftalmologický operační mikroskop 1355 21.11.2018
2336/18 Ultrazvukový videobronchoskop pro Krajskou zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem 21.11.2018
2368/18 Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem - pořízení funkčního elektrického neurostimulátoru pro rehabilitační oddělení 1357 21.11.2018
Darovací smlouva - grant - podpora vzdělávání 89.100,- Kč - KAPIM MNUL 20.11.2018
KZ_OOKC_2600097744_objednavka 20.11.2018
KZ_OOKC_2600097759_objednavka 20.11.2018
KZ_OOKC_2600097760_objednavka 20.11.2018
Smlouva o dílo - zimní údržba komunikací - DC 20.11.2018
3600055080_TRANE_CR_servis_chladici_agregat_NEMCV 20.11.2018
KZ_OSUN 2600097700 objednávka 19.11.2018
Obchodní smlouva na poskytnutí služeb spojených s realizací cyklů systému externího hodnocení v roce 2019 - diagnostická pracoviště všech o.z. 19.11.2018
Objednávka_1600015910_NESS Czech s.r.o._Opravy chybných Z objektů 19.11.2018
Objednávka 2600097670 Medisap 19.11.2018
Rámcová smlouva o poskytování právních služeb 19.11.2018
Smlouva o dílo - rozšíření potrubní pošty - ortopedický sál budova D2 - MNUL 19.11.2018
Smlouva o nájmu nemovité věci - bytu - zajištění bydlení a bytových potřeb svým zaměstnancům 19.11.2018
2600097622 KURÝR 19.11.2018
2600097633 KURÝR 19.11.2018
2600097635 RICHTER MEDICAL 19.11.2018
2600097636 JARKOVSKÝ 19.11.2018