Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o provedení klinického hodnocení - protokol č. LPS13649 + dodatek č. 1 28.11.2018
13/DOP - 2018 - OBJEDNÁVKA 2600098090 28.11.2018
Darovací smlouva - 60.000,- Kč - podpora radiologické kliniky - MNUL 27.11.2018
KZDC Objednávka 6600027106 27.11.2018
KZ_OOKC_2600098047_objednávka 27.11.2018
Smlouva o výpůjčce - elektrochirurgický generátor FMX - MNUL 27.11.2018
SMLOUVA O VÝPŮJČCE - Morcelátor 2307 v.č.8812U1801R 22.06.2018 - DC 27.11.2018
Smlouva o výpůjčce - Thuliový laser Revolix Jr. - MNUL 27.11.2018
2403/18 Nástavba 3. NP na pavilon COS k umístění JIP a ARO, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocncie Teplice, o.z. - stavební práce 27.11.2018
KZ_OOKC_1600015973_objednávka 26.11.2018
2600097985 - Activa 26.11.2018
4600076781 - Activa 26.11.2018
6600027096 - Activa 26.11.2018
KZ_OOKC_4600076694_objednávka 23.11.2018
KZ_OSUN 2600097942 objednávka 23.11.2018
Smlouva o výpůjčce - Monitor Elite vč příslušenství - MO 23.11.2018
1600015948 - C SYSTEM CZ 23.11.2018
2412/18 Chirurgická operační svítidla pro Krajskou zdravotní, a.s. II. - část 1: Chirurgická operační svítidla pro Centrální operační sály Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. - 1386 23.11.2018
Kupní smlouva - nákup separátoru krevních buněk Trima Accel - MNUL 22.11.2018
KZ_OSUN 2600097901 objednávka 22.11.2018