Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
"SAMAD – Průmyslová technika s.r.o., Ervěnická 1147 431 11 Jirkov" 07.01.2019
Smlouva o provedení klinického hodnocení D5740C00001 + dodatek č. 1 07.01.2019
Smlouva o provedení klinického hodnocení D5740C00002 + dodatek č. 1 07.01.2019
190100046 - BlueBridge, Most, s.r.o. 07.01.2019
Havarijní výměna šoupěte - COS v Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnici Chomutov, o.z. 04.01.2019
Příkazní smlouva - provádění činností TDS na akci Rekonstrukce odd. neurologie - MO 04.01.2019
KZ_OOKC_2600099138_objednávka 03.01.2019
Příkazní smlouva - provádění činnosti TDS - zřízení nového odd rehabilitace - ONP Zahražany - MO + dodatek č. 1 03.01.2019
Výměna vstupních dveří v Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnici Chomutov, o.z. 03.01.2019
Zvýšení kvality vysoce specializované péče v onkogynekologii - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. - II. - ČÁST 2: HD Videolaparoskop 03.01.2019
2622/18 Fibrobronchoskopy pro Plicní oddělení a Anesteziologicko-resuscitační oddělení, Nemocnice Most, o.z 03.01.2019
6600027406 ABEL 03.01.2019
KZ_OOKC_2600099061_objednávka 02.01.2019
KZ_OOKC_3600056187_objednávka 02.01.2019
Smlouva o obstarání věci + Dodatek č. 1 ke smlouvě ze dne 1.7.2013 02.01.2019
2600099065 CHRISTEYNS 02.01.2019
2600099070 CHRISTEYNS 02.01.2019
2627/18 Dodávka léčivých přípravků s účinnou látkou TRASTUZUMAB - část 2: subkutánní podání / 1373 02.01.2019
2628/18 Dodávka léčivých přípravků s účinnou látkou RITUXIMAB část 1: ampule 1400 mg / 1375 02.01.2019
2629/18 Dodávka léčivých přípravků s účinnou látkou BEVACIZUMAB - 1369 02.01.2019