Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Elektromyografický přístroj pro KAPIM Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.06.2024 14.06.2024 09:00
Elektromyografický přístroj pro Neurologické oddělení Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z.
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.06.2024 14.06.2024 11:00
Kontinuální EEG pro KAPIM Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.06.2024 14.06.2024 10:00
Modernizace a zvýšení bezpečnosti heliportu LKUS - Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
podlimitní Příjem nabídek 03.06.2024 02.07.2024 10:00
Část 1 - Mycí a dezinfekční automaty
nadlimitní Příjem nabídek 30.05.2024 08.07.2024 10:00
Část 2 - Parní sterilizátory
nadlimitní Příjem nabídek 30.05.2024 08.07.2024 10:00
Část 3 - Plazmový sterilizátor
nadlimitní Příjem nabídek 30.05.2024 04.07.2024 10:00
Část 4 - Mycí a dezinfekční automat endoskopů
nadlimitní Příjem nabídek 30.05.2024 04.07.2024 10:00
Část 5 - Sušicí skříň na endoskopy
nadlimitní Příjem nabídek 30.05.2024 04.07.2024 10:00
Část 6 - Svářečka obalů průběhová s tiskárnou
nadlimitní Příjem nabídek 30.05.2024 04.07.2024 10:00
Modernizace přístrojového vybavení centrální sterilizace CS 1 v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o.z.
nadlimitní Zadávání 30.05.2024
Poskytování auditorských služeb na období 2024 – 2028
nadlimitní Příjem nabídek 29.05.2024 03.07.2024 10:00
Transportní lůžka pro Krajskou zdravotní, a.s.
nadlimitní Zadávání 29.05.2024
Transportní lůžka pro Krajskou zdravotní, a.s. - část 1 - transportní lůžka vyšší třídy
nadlimitní Příjem nabídek 29.05.2024 03.07.2024 10:00
Transportní lůžka pro Krajskou zdravotní, a.s. - část 2 - transportní lůžka nižší třídy
nadlimitní Příjem nabídek 29.05.2024 16.07.2024 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016