Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Odstranění opakujících se závad výtahů č. 74, 75, 76, 77 na oddělení Infekce v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z.
nadlimitní Příjem nabídek 28.05.2024 02.07.2024 10:00
Paměťové moduly pro servery Krajské zdravotní a.s.
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.05.2024 07.06.2024 11:00
Šokový zmrazovač pro transfuzní oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. II
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.05.2024 07.06.2024 10:00
Systém pro řízené chlazení pacienta včetně vázaného spotřebního materiálu pro KAPIM a Kardiologickou kliniku Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
podlimitní Hodnocení 23.05.2024 10.06.2024 10:00
Pronájem ultrazvukového přístroje pro gynekologicko-porodnické oddělení Nemocnice Litoměřice, o.z. II.
nadlimitní Příjem nabídek 23.05.2024 26.06.2024 10:00
Pronájem ultrazvukového přístroje pro gynekologicko-porodnické oddělení Nemocnice Most, o.z. II.
nadlimitní Příjem nabídek 23.05.2024 26.06.2024 10:00
Nerezový inventář pro Kardiochirurgickou kliniku - vybavení nové budovy Kardiocentra
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.05.2024 03.06.2024 10:00
Stojany k infuzní technice Agilia pro KAPIM Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.05.2024 31.05.2024 11:00
Dokovací stanice pro infuzní techniku Agilia do MRI pro KAPIM Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.05.2024 31.05.2024 10:00
Předběžná tržní konzultace - Spalování odpadů pro Krajskou zdravotní, a.s.
nadlimitní Hodnocení 20.05.2024 24.05.2024 14:00
Dodávky léčivých přípravků s účinnou látkou PONESIMOD
nadlimitní Hodnocení 14.05.2024 18.06.2024 10:00
Dodávky léčivých přípravků s účinnou látkou MESOCAIN 2024
nadlimitní Hodnocení 14.05.2024 18.06.2024 10:00
Dodávky léčivých přípravků s účinnou látkou INTERFERON BETA-1A v množství 22mcg/0,5ml a 44mcg/0,5ml 2024
nadlimitní Hodnocení 14.05.2024 18.06.2024 10:00
Dodávky léčivých přípravků s účinnou látkou HEPARIN 2024
nadlimitní Hodnocení 14.05.2024 18.06.2024 10:00
Dodávky léčivých přípravků s kombinací účinných látek EMTRICITABIN, TENOFOVIR-ALAFENAMID A RILPIVIRIN
nadlimitní Hodnocení 14.05.2024 18.06.2024 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016