Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. - Vybavení Gastroenterologie II. - část 3: Videogastroskop
nadlimitní Zadáno 28.01.2020 03.03.2020 10:00
Dodávky elektrospotřebičů pro Krajskou zdravotní, a.s. III.
podlimitní Zadáno 23.01.2020 21.02.2020 10:00
Sterilizátor pro Oční oddělení Nemocnice Teplice, o.z. II.
nadlimitní Zadáno 23.01.2020 27.02.2020 10:00
Myčky podložních mís pro Krajskou zdravotní, a.s.
nadlimitní Zadávání 17.01.2020
Monitor vitálních funkcí pro Gynekologicko-porodnické oddělení, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z II.
nadlimitní Zadáno 17.01.2020 21.02.2020 10:00
Barevné multifunkční zařízení, Nemocnice Most, o. z.
VZ malého rozsahu Zadáno 14.01.2020 29.01.2020 13:00
Podpora technologií datacenter 2020
VZ malého rozsahu Zadáno 09.01.2020 24.01.2020 10:00
Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. - část 1: Monitorovací systémy pro ARO oddělení, chirurgii JIP a dospávací pokoj a anesteziologické přístroje vč. monitorů vitálních funkcí pro oddělení COS pro Nemocnici Teplice, o.z.
nadlimitní Zadáno 06.01.2020 17.03.2020 10:00
Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. - část 2: Transportní monitory pro Nemocnici Děčín, o.z.
nadlimitní Zadáno 06.01.2020 17.03.2020 10:00
Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. - Automatický dezinfektor endoskopů I.
nadlimitní Zadáno 06.01.2020 10.02.2020 10:00
Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. - Defibrilátory s monitorací životních funkcí I.
nadlimitní Zadáno 06.01.2020 10.02.2020 10:00
Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. – Dodávka monitorů životních funkcí a anesteziologických přístrojů
nadlimitní Zadávání 06.01.2020
Dodávka Kardiotokografu se skalpovými elektrodami do Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice o. z.
nadlimitní Zadáno 02.01.2020 02.04.2020 10:00
Dodávky materiálu pro inkontinenci - část 1: Vložky porodnické
nadlimitní Zadáno 30.12.2019 03.03.2020 10:00
Dodávky materiálu pro inkontinenci
nadlimitní Zadávání 30.12.2019
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016