Veřejná zakázka: Předběžná tržní konzultace - REACT-EU 98 a 99 - Monitorovací technika pro Krajskou zdravotní, a.s. II.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 3334
Systémové číslo: P23V00000101
Datum zahájení: 16.03.2023
Nabídku podat do: 23.03.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Předběžná tržní konzultace - REACT-EU 98 a 99 - Monitorovací technika pro Krajskou zdravotní, a.s. II.
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Zadavatel oznamuje v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („ZZVZ“), oprávněnost vést předběžné tržní konzultace („PTK“) s odborníky či dodavateli s cílem připravit zadávací podmínky a informovat dodavatele o svých záměrech a požadavcích, aby zadávací podmínky co nejlépe odpovídaly jeho potřebám a byly spolu s předmětem veřejné zakázky, nastaveny v souladu se ZZVZ. Zadavatel je připraven představit svůj záměr prostřednictvím institutu předběžné tržní konzultace dle § 33 ZZVZ okruhu potenciálních dodavatelů a diskutovat s nimi stěžejní zadávací podmínky předmětné veřejné zakázky.
Zadavatel plánuje PTK realizovat formou dotazníku.
Během PTK zadavatel bude sdělovat pouze takové informace, které jsou veřejně dostupné nebo které se následně stanou součástí zadávací dokumentace k předmětné veřejné zakázce.
Zadavatel zveřejňuje tuto informaci a zároveň oslovuje pozvánkou ty dodavatele, kteří jsou mu známí jako možní dodavatelé předmětné veřejné zakázky.
Účast dalších relevantních dodavatelů v PTK je vítána.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Ústecký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská zdravotní, a.s.
 • IČO: 25488627
 • Poštovní adresa:
  Sociální péče 3316/12A
  401 13, Ústí nad Labem
 • Název oddělení: Odbor veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050521

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kzcr.eu)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy