Veřejná zakázka: Přístavba pro umístění nového pracoviště magnetické rezonance a interního příjmu včetně zřízení nového pracoviště gastroenterologie v 1. PP pavilonu interny – Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z. – stavební práce

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka byla zrušena.
DBID: 1225
Systémové číslo VZ: P18V00000117
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 23.03.2018
Nabídku podat do: 29.05.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Přístavba pro umístění nového pracoviště magnetické rezonance a interního příjmu včetně zřízení nového pracoviště gastroenterologie v 1. PP pavilonu interny – Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z. – stavební práce
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce dané investičním záměrem, který zejména tvoří:
- přístavba ke stávajícímu pavilonu interních oborů, ve které bude umístěno nové pracoviště magnetické rezonance včetně ambulantního příjmu interního oddělení
- rekonstrukce části 1.PP pavilonu interních oborů za účelem zřízení pracoviště gastroenterologického oddělení
- rekonstrukce stávajících svislých a vodorovných rozvodů zdravotechnických instalací v pavilonu interních oborů (dešťová kanalizace, splašková kanalizace, SV, TUV, cirkulace)
- vybudováním nového zastřešení hlavního vstupu do pavilonu interních oboru
- demolicí části stávajícího přízemního objektu údržby
- vybudování nových zpevněných ploch (parkovací stání, úprava místní komunikace) a zeleně
- zřízení nové NN přípojky od stávající trafostanice
- přeložka inženýrských sítí
- dodávka zdravotnických technologií

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 25 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská zdravotní, a.s.
 • IČO: 25488627
 • Poštovní adresa:
  Sociální péče 3316/12A
  401 13, Ústí nad Labem
 • Název oddělení: Samostatné oddělení veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050521

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kzcr.eu)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků