Veřejná zakázka: Komplexní rekonstrukce rozvodů ZTI vč. hygienických zařízení v pavilonu "D", Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. - projektové práce

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1139
Systémové číslo VZ: P18V00000031
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-002612
Datum zahájení: 23.01.2018
Nabídku podat do: 27.02.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Komplexní rekonstrukce rozvodů ZTI vč. hygienických zařízení v pavilonu "D", Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. - projektové práce
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je projektový a inženýrský servis k investičnímu záměru na komplexní rekonstrukci rozvodů zdravotechniky pavilonu „D“ včetně rekonstrukce hygienických zařízení.
Předmětem plnění bude zpracování projektové dokumentace v rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby včetně zajištění inženýrské činnosti. Na základě zpracované projektové dokumentace bude také vyhotoven soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně soupisu prací s výkazem výměr a kontrolní položkový rozpočet. Projektová dokumentace bude rozdělena do čtyř stavebních objektů, dle rozdělení pavilonu „D“ na jednotlivé objekty D1, D2, D3 a D4.
Dále je součástí předmětu součinnost zhotovitele při realizaci veřejné zakázky a také závazek zhotovitele vykonávat autorský dozor při realizaci stavby dle projektové dokumentace zpracované na základě této veřejné zakázky.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 1 500 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská zdravotní, a.s.
 • IČO: 25488627
 • Poštovní adresa:
  Sociální péče 3316/12A
  401 13, Ústí nad Labem
 • Název oddělení: Samostatné oddělení veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050521

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kzcr.eu)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky