Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
3600047704_obj_MEDIROL_BTK transportní techniky 14.08.2017
4SZM228519 14.08.2017
4SZM228524 14.08.2017
99629 14.08.2017
Elply,spol. s.r.o._Oprava vyvíječe páry_č.obj. 3600047675 11.08.2017
KZ_OOKC_6600021580_objednávka 11.08.2017
2SZMks228491 11.08.2017
5SZM228381 11.08.2017
6SZM228448 11.08.2017
Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo - 1101/17 - Zbyšek Stružinský- rekonstrukce střechy po vichřici 10.08.2017
Smlouva o výpůjčce- 1146/17- Nmotech UZ přístroj Samsung Medison 10.08.2017
2SZMks228357 10.08.2017
2SZM228261 10.08.2017
2SZM228264 10.08.2017
2SZM228266 10.08.2017
2SZM228294 10.08.2017
4SZMks228353 10.08.2017
5SZMks228359 10.08.2017
KZ_OOKC_2600081229_objednávka 09.08.2017
KZ_OOKC_2600081230_objednávka 09.08.2017