Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
788/17 Kupní smlouva Chirurgický set pro stomatologii 946 21.04.2017
1852/16 Smlouva o klinickém hodnocení, protokol číslo: X396-CLI-301 19.04.2017
662/17 Kupní smlouva přístroj na měření otoakustických emisí 937 19.04.2017
699/17 Kupní smlouva Upgrade stávajícího prostředí diskových polí_883 19.04.2017
745/17 Kupní smlouva Audiometrický přístroj 936 19.04.2017
59/17 Smlouva o klinickém hodnocení, protokol číslo: MS200527-0086 12.04.2017
682/17_smlouva o poskytování služeb_Podpora datacenter 2017_954 12.04.2017
684/17 Revitalizace pavilonu I, Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. - 805 12.04.2017
393-17 Dodávka ultrazvuků pro Krajskou zdravotní a.s. - část 4 - UZ přístroj diagnostický na oddělení gynekologie Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z. 887 07.04.2017
602/17_Přenosná štěrbinová lampa_940 05.04.2017
599/17_Smlouva o dílo_Zřízení nového oddělení rehabilitace_projektové práce_947 04.04.2017
354-17 Dodávka ultrazvuků pro Krajskou zdravotní a.s. - část 2 - UZ přístroj na operační sály pro svodné anestezie oddělení ARO Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. 887 30.03.2017
493/17 Rámcová dohoda Zajištění ostrahy Krajské zdravotní, a.s. 30.03.2017
315/17 Dodávka ultrazvuků pro Krajskou zdravotní a.s. - část 3 - UZ přístroj na oddělení urologie Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. 887 17.03.2017
317-17 Dodávka ultrazvuků pro Krajskou zdravotní a.s. - část 5 - UZ přístroj diagnostický na oddělení RDG Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z. 887 17.03.2017
Olympus Czech group s.r.o - Smlouva o výpůjčce 379-17 14.03.2017
428/17 Rámcová smlouva Dodávka výpočetní techniky pro KZ, a.s. 2016_841 14.03.2017
272/17 Dodávka ultrazvuků pro Krajskou zdravotní a.s. - část 6 - UZ (stacionární echo přístroj) na oddělení interna Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z. 887 09.03.2017
Smlouva o kontrolní činnosti 796/17 - audit 02.03.2017
312/17 Nákup vybavení pro ředírnu SPECT pro oddělení nukleární medicíny Krajské zdravotní, a.s. - MNUL, o.z. 898 28.02.2017