Contracts catalog

between
from
Title Date of contract
2SZM237771 23.11.2017
2SZM237781 23.11.2017
2SZM237782 23.11.2017
2SZM237787 23.11.2017
2SZM237796 23.11.2017
2SZM237799 23.11.2017
2SZM237800 23.11.2017
2SZM237810 23.11.2017
2SZM237816 23.11.2017
2SZM237817 23.11.2017
2600085333 - ABEL 23.11.2017
4SZMks237895 23.11.2017
5SZMks237893 23.11.2017
darovací smlouva-1670/17- antidekutibní matrace 22.11.2017
Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo-1766/17- INVESTSERVIS 22.11.2017
Dodatek č.1 kr Smlouvě o provední klinického hodnocení-1713/17- Janssen Cilag 22.11.2017
Dohoda o relizaci přeložky plynovodní přípojky a části odběrného plynového zařízení-1684/17-Inpos-projekt 22.11.2017
Kupní smlouva- 1671/17- RADIX CZ,flexibilní cysto- ureteroskop 22.11.2017
Kupní smlouva-1675/17- LINET, dětské polohovatelné lůžko 22.11.2017
KZ_OOKC_2600085303_objednávka 22.11.2017