Contracts catalog

between
from
Title Date of contract
darovací smlouva-1670/17- antidekutibní matrace 22.11.2017
Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo-1766/17- INVESTSERVIS 22.11.2017
Dodatek č.1 kr Smlouvě o provední klinického hodnocení-1713/17- Janssen Cilag 22.11.2017
Dohoda o relizaci přeložky plynovodní přípojky a části odběrného plynového zařízení-1684/17-Inpos-projekt 22.11.2017
Kupní smlouva- 1671/17- RADIX CZ,flexibilní cysto- ureteroskop 22.11.2017
Kupní smlouva-1675/17- LINET, dětské polohovatelné lůžko 22.11.2017
KZ_OOKC_2600085303_objednávka 22.11.2017
Smlouva o dílo-1669/17- HAVI, likvidace komínového tělesa 22.11.2017
Smlouva o spolupráci-1715/17- STATIM, MONTEL 22.11.2017
Smlouva o výpůjčce-1672/17- Arjo Czech Republic, zvedák pro pacienty 22.11.2017
Smlouva o výpůjčce-1672/17- Arjo Czech Republic, zvedák pro pacienty 22.11.2017
1002/2017 Nový pavilon Emergency včetně centrálních operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. - projektové práce - III. 22.11.2017
1600014161_EXPOZITURA,s.r.o._zámečnické práce_NEMDC_KZ,a.s. 22.11.2017
2SZMks237717 22.11.2017
2SZMks237739 22.11.2017
2SZM237735 22.11.2017
2103/17 Smlouva o dílo Okna budova G MNUL_1034 22.11.2017
2600085299 JARKOVSKÝ 22.11.2017
2600085312-Gastroplus 22.11.2017
2600085317 - Gastroplus 22.11.2017