Contracts catalog

between
from
Title Date of contract
3SZMks237730 22.11.2017
4600069705_Linet 22.11.2017
5/Dop - 2017 - Objednávka 2600085349 22.11.2017
Dodatek ke smlouvě na klinické hodnocení-2116/17-protokol RIVAROWDVT3002 21.11.2017
Klinické hodnocení RDEA594401 21.11.2017
KZ_OOKC_2600084787_objednávka 21.11.2017
KZ_OOKC_4600069661_objednávka 21.11.2017
KZ_OOKC_4600069663_objednávka 21.11.2017
KZ_OOKC_4600069664_objednávka 21.11.2017
Smlouva o dílo-1652/17- TM bau s.r.o., zřízení veřejné lékárny v pavilonu A NemMO 21.11.2017
Smlouva o dílo-1767/17- TSM Mostu, Rekonstrukce vozovky 21.11.2017
Smlouva o výpůjčce-1689/17- Medisyner, UZ zařízení Honda Electronics 21.11.2017
Smlouva o výpůjčce-1712/17-Medtronic Czechia 21.11.2017
1600014160 - EKOFIN PC spol. s r. o. 21.11.2017
1652-17 Zřízení veřejné lékárny v pavilonu A, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z. - III 1028 21.11.2017
2LEK-I237824 Fresenius 21.11.2017
2SZM-D237572 21.11.2017
2SZMks237715 21.11.2017
2SZMks237716 21.11.2017
2SZM237606 21.11.2017