Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o pronájmu nebytových prostor č. 2013006 31.12.2013
Smlouva o nájmu nebytových prostor vč. dodatků 09.12.2013
Smlouva o výpůjčce, postoupení smlouvy, dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce - přístroj G26 - MO 23.08.2013
Smlouva o posuzování zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a v průběhu vzdělávání - praktické vyučování, vč. dodatků 20.08.2013
smlouva o nájmu nebytových prostor 29.07.2013
smlouva o výpůjčce - IVD Maldi Biopter Systém na odd.klinické mikrobiologie 21.03.2013
Smlouva o dílo, praní prádla - MNUL 05.03.2013
smlouva o nájmu nebytových prostor 18.12.2012
Smlouva o nájmu nebytových prostor vč. dodatků 18.12.2012
smlouva o přijímání platebních karet - platební terminály KB 27.11.2012
Smlouva o nájmu nebytových prostor vč. dodatků č. 1 - 3 23.11.2012
smlouva o výpůjčce - přístroje ABL FLEX, Basic + dodatek č. 1 - 5 15.11.2012
Smlouva o nájmu nebytových prostor vč. dodatků 01.08.2012
Smlouva o uživatelské podpoře č. CFM 201162AM vč. dodatků č. 1-4 25.01.2012
smlouvě o odvozu a odstranění směsného komunálního odpadu č. 9902518 (Příloha č.1), likvidace směsného komunálního odpadu, nem. TP 07.11.2011
smlouvy o odstranění odpadu č. 720101, Sládka Modlany - nem. TP 07.11.2011
Smlouva o nájmu nebytových prostor č.112/2011/707 + dohoda o skončení nájemní smlouvy 14.09.2011
Smlouva o nájmu nebytových prostor vč. dodatků 28.04.2011
Smlouva o převzetí a úpravě odpadu - stravovací zařízení 14.07.2010
Smlouva č. 2009076 o nájmu nebytových prostor 15.12.2009