Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o výpůjčce + dodatek č. 1 - aquamaty - rozšíření smlouvy - MNUL 29.08.2007
Smlouva o nájmu nebytových prostor vč. dodatků 21.04.2006
Smlouva o provádění servisu na zdravotnických přístrojích 10.01.2005
převozy zemřelých z plicního odd. a onkologie na patologii MN, dodání rakve, odvoz, zpopelnění a uložení urny na pohřebišti 01.11.2004
Nájemní smlouva č. 774 234 vč. dodatků 18.05.2004
Smlouva o nájmu nebytových prostor vč. dodatků 08.04.2004
Smlouva o výkonu ústavní pohotovostní služby - dětské odd. 28.08.2003
Smlouva o nájmu nebytových prostor vč. dodatků 01.07.2003
Smlouva o přepravě zdravotnického a dalšího personálu a zdravotnického a dalšího materiálu vč. dodatků č. 1-9 30.12.2002
Smlouva o dílo č. 291101 - RTG optimus 50 vč. dodatků do č. 6 27.02.2002
Smlouva o likvidaci zdravotnického odpadu 11.02.2002
smlouvě o odvozu a odstranění směsného komunálního odpadu č. 2000083 (Příloha č.1), likvidace směsného komunálního odpadu, nem. TP - RHB stacionář 08.01.2002
1600019585 servis a opravy výtahů KZ 3/2021 07.04.2001
Smlouva o odvozu a odstranění směsného komunálního odpadu č. 600671 (Příloha č.1), likvidace separovaného odpadu, 04.04.2001
smlouvě č. 100671, Likvidace odpadu 200201, nem. TP 04.04.2001
Smlouva o nájmu nebytových prostor vč. dodatků 22.11.2000
Smlouva o nájmu nebytových prostor vč. dodatků 09.06.1999
Smlouva o nájmu nebytových prostor vč. dodatků 09.06.1999
Smlouva o nájmu nebytových prostor vč. dodatků 09.06.1999
Smlouva o nájmu nebytových prostor vč. dodatků 09.06.1999