Contracts catalog

between
from
Title Date of contract
Servisní smlouva + dodatek č. 1 ke smlouvě - rozšíření služeb - KZ 09.10.2018
Smlouva o dílo - „Měření čistoty medicinálních plynů v KZ“ 09.10.2018
Smlouva o dílo - projektové práce vč. Inženýrských činností - přesun odd. laboratorního komplementu do pavilonu E - MO 09.10.2018
1330/2018 Zřízení protialkoholní záchytné stanice Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z. - stavební práce II. 08.10.2018
Smlouva o dílo - oprava terasy léčebného pavilonu Ryjice 07.10.2018
KZ_OOKC_3600054744_objednávka 05.10.2018
2600095998-Gastroplus 05.10.2018
KZ_OOKC_5600046579_objednávka 04.10.2018
Smlouva k úpravě fakturace a proplácení faktur za vyšetření - MNUL 04.10.2018
SMLOUVA O NÁJMU PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ č. 349/2018 04.10.2018
Smlouva o výpůjčce - GlexFocus 300, MO 04.10.2018
Smlouva o výpůjčce - Monitor anestezie Conox - MO 04.10.2018
Smlouva o zajištění propagace - XXIX. Ústecký oftalmologický den 04.10.2018
1980/18 Zvýšení kvality vysoce specializované péče v onkogynekologii - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. - ČÁST 2: Ultrazvukový přístroj přenosný 04.10.2018
2008/18_Kupní smlouva Bariatrická lůžka pro Krajskou zdravotní, a.s. 1141 04.10.2018
KZ_OOKC_5600046477_objednávka 03.10.2018
116000154_Objednávka výstavní plochy Den kardiocentra_Cardion 03.10.2018
116000154_Objednávka výstavní plochy Den kardiocentra_Getinge 03.10.2018
12/DOP - 2018 - OBJEDNÁVKA - 2600096291 03.10.2018
2600095902 Koberce Breno 03.10.2018