Contracts catalog

between
from
Title Date of contract
KZ_OSUN 2600092835 objednávka 28.06.2018
KZ_OSUN 2600092856 objednávka 28.06.2018
KZ_OSUN 2600092858 objednávka 28.06.2018
KZ_OSUN 2600092860 objednávka 28.06.2018
KZ_OSUN 2600092861 objednávka 28.06.2018
KZ_OSUN 2600092862 objednávka 28.06.2018
Objednávka IP_2600092773_Stapro s.r.o._Hlášení nozokomiálních infekcí 28.06.2018
Smlouva č. Z_S14_12_8120064536 o smlouvě budoucí - přeložka distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie 28.06.2018
Smlouva o daňovém poradenství a konzultační činnosti 28.06.2018
Smlouva o výpůjčce - iRICELL 2000 vč. Příslušenství - MO 28.06.2018
Smlouva o výpůjčce - 1 ks aktivní antidekubitní matrace Virtuoso a 1 ks Precioso - klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny - MNUL 28.06.2018
Smlouva o výpůjčce - 4K laparoskopická věž - MNUL 28.06.2018
Smlouva o zajištění lékařských preventivních prohlídek - audiologické vyšetření - DC 28.06.2018
10/ DOP - 2018 - OBJEDNÁVKA - 2600093241 28.06.2018
1153/18 Kupní smlouva Zvýšení kvality návazné péče Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. - II. - část 1: CBCT (ConeBeam CT) 28.06.2018
1481/18 Kupní smlouva Zvýšení kvality návazné péče Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. - část 5: Endoskopická věž pro neurochirurgické oddělení 28.06.2018
1500/18_Rámcová dohoda OR-CZ_Sdílení obrazové dokumentace_1054 28.06.2018
Objednávka IP_2600090951_Stapro s.r.o._LIS OL rozšíření o modul Laboratorní sklad 27.06.2018
Smlouva o dílo - revitalizace 4 ordinací neurologie - TP 27.06.2018
KZ_OSUN 2600092690 objednávka 26.06.2018