Contracts catalog

between
from
Title Date of contract
Objednávka 2600092251 Radix 13.06.2018
Smlouva o výpůjčce - Cobas TaqMan 48, LightCycler 2.0 13.06.2018
SMLOUVA O DÍLO - Dodávka a montáž zábradlí před anglickým dvorem u pavilonu E v Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnici Most, o.z 12.06.2018
Smlouva o výpůjčce - GeneXpert GX - II - TP 12.06.2018
1155/18 Kupní smlouva EKG přístroje pro Krajskou zdravotní, a.s. II. 1226 12.06.2018
1156/18 Kupní smlouva Transportní lehátka 1188 část 2 12.06.2018
1157/18 Kupní smlouva Transportní lehátka 1188 část 3 12.06.2018
1600015136_ElektroKlima_klima_JIP_NEMDC 12.06.2018
1600015139_CVB_klima_sklad léčiv_NEMTP 12.06.2018
KZ_OH 2600092148 11.06.2018
KZ_OH 2600092149 11.06.2018
KZ_OH 3600052788 11.06.2018
KZ_OH 4600073553 11.06.2018
KZ_OH 5600045397 11.06.2018
KZ_OH 6600025350 11.06.2018
KZ_OOKC_2600092177_objednávka 11.06.2018
Smlouva o dílo - oprava zaatikovaných žlabů Ryjice - MNUL 11.06.2018
1187/18 Rámcová dohoda Kancelářské potřeby část 2_1163 11.06.2018
1188/18 Rámcová dohoda Kancelářské potřeby část 3_1163 11.06.2018
1189/18 Rámcová dohoda Kancelářské potřeby část 6_1163 11.06.2018