Registr smluv

mezi zobrazit kalendář zobrazit kalendář
od
Název Datum smlouvy
1452/16 Smlouva o dílo Důvěryhodný elektronický archiv 18.08.2016
Dodávka plicních ventilátorů pro NIP, DIOP - Nemocnice Most, o.z. - část 1 01.08.2016
Dodávka plicních ventilátorů pro NIP, DIOP - Nemocnice Most, o.z. - část 2 28.07.2016
Smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání + Dodatek č. 1/2016 a Dodatek č. 2/2018 28.07.2016
1309/16 Kupní smlouva Sestava barvicího a montovacího automatu 20.07.2016
Dezinfekční mycí a prokládací automat_837 18.07.2016
„Revitalizace prostranství před budovou A – poliklinika, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z.“ 18.07.2016
1256/16 Kupní smlouva Tabletový systém pro podávání stravy pacientům na lůžku - Nemocnice Chomutov, o.z. 14.07.2016
1270/16 Kupní smlouva Odvodňovací automat 800 04.07.2016
smlouvu o provedení neintervenční studie 03.07.2016
SERVISNÍ SMLOUVA NA PRODUKTY SPOLEČNOSTI STAPRO s.r.o._812 01.07.2016
smlouva 21.06.2016
Smlouva o provedení neintervenční studie 03.06.2016
klinická studie EMR200588-002, Merck KGaA 12.05.2016
Smlouva o řešení projektu č. 16-29738A Název projektu : Detekce cirkulujících nádorových buněk (CTC) vč. dodatku č. 1 a č. 2 29.04.2016
Smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání vč. dodatku č. 1 16.04.2016
Smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání vč. dodatků 11.04.2016
Rámcová smlouva + Dodatek k rámcové pojistné smlouvě č. 4413282277 - dopojištění vozidel od 1.1.2019 01.04.2016
Smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání vč. dodatku č. 1 01.04.2016
Smlouva o řešení projektu č. 16-29738A a poskytnutí části účelových prostředků ze SR ČR na jeho podporu . Název projektu : Detekce cirkulujících nádorových buněk (CTC) u pacientů s adenokarcinomem plic pomocí mikrofluidního čipu 31.03.2016