Registr smluv

mezi zobrazit kalendář zobrazit kalendář
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o řešení projektu č. 16-29738A a poskytnutí části účelových prostředků ze SR ČR na jeho podporu . Název projektu : Detekce cirkulujících nádorových buněk (CTC) u pacientů s adenokarcinomem plic pomocí mikrofluidního čipu 31.03.2016
Quintiles - Boehringer Ingelheim 1245.110 26.03.2016
Smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání vč. dodatku č. 1 04.01.2016
Smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání - provozování ambulantní zdravotní péče pneumologie a ftizeologie 01.01.2016
smlouva o klinické studii 04.12.2015
Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 23.11.2015 - prodloužení a změna místa umístění přístroje, TP 23.11.2015
Poskytování právních služeb 19.10.2015
Memorandum o spolupráci ze dne 13.10.2015 13.10.2015
Smlouva o provedení klinického hodnocení - protokol č. D4280C00016 30.07.2015
Smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání vč. dodatku č. 1 14.05.2015
OSUN objednávka 5600052611 03.03.2015
Smlouva o nájmu prostor k provozování kožní ambulance + dodatek č. 1 - CV 22.12.2014
Smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání vč. dodatků 15.10.2014
1600015649 - Spojená akreditační komise 09.10.2014
smlouva o výpůjčce - injektor Acist CVI pro kardiologické odd. 01.10.2014
102698 - Inlab 20.09.2014
smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání 01.06.2014
Smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání 16.05.2014
2600088180 PRAGOPERUN 19.02.2014
Smlouva o nájmu nebytových prostor vč. dodatků 31.12.2013