Registr smluv

mezi zobrazit kalendář zobrazit kalendář
od
Název Datum smlouvy
KZ_OOKC_6600021580_objednávka 11.08.2017
2SZM228261 10.08.2017
2SZM228264 10.08.2017
2SZM228266 10.08.2017
2SZM228294 10.08.2017
2SZMks228357 10.08.2017
4SZMks228353 10.08.2017
5SZMks228359 10.08.2017
Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo - 1101/17 - Zbyšek Stružinský- rekonstrukce střechy po vichřici 10.08.2017
Smlouva o výpůjčce- 1146/17- Nmotech UZ přístroj Samsung Medison 10.08.2017
2LEK-H228192 09.08.2017
2SZMks228239 09.08.2017
4SZMks228236 09.08.2017
KZ_OOKC_2600081229_objednávka 09.08.2017
KZ_OOKC_2600081230_objednávka 09.08.2017
1439/17 Dodávka sanitních vozidel pro Krajskou zdravotní a.s. – Rámcová smlouva - II 935/2017 08.08.2017
1600013648 - C SYSTEM CZ 08.08.2017
22szm228156 08.08.2017
2LEK-H228189 08.08.2017
2LEK-I228183-Baxter 08.08.2017