Registr smluv

Název (předmět) smlouvy:
IČO dodavatele:
Evidenční číslo:
Datum uzavření smlouvy: mezi zobrazit kalendář a zobrazit kalendář
Cena/hodnota smlouvy v Kč: od do
Hledat dodatky smluv:
Název Datum smlouvy
1088/2017 Smlouva o dílo Parkoviště před budovou O (protetika) Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem 15.06.2017
darovací smlouva - 773/17 - finanční dar 07.06.2017
703/17 Výpůjční smlouva Elisa analyzátor 06.06.2017
922/17 Kupní smlouva Odpadní nádoby_913 23.05.2017
923/17 Kupní smlouva Dodávka periferních žilních kanyl 907 23.05.2017
Dodávka periferních žilních kanyl 23.05.2017
798/17 Dodávka mechanických lůžek pro MNUL 934 12.05.2017
836/17 Kupní smlouva Urodynamická vyšetřovací souprava_949 11.05.2017
519-17 Dodávka ultrazvuků pro Krajskou zdravotní a.s. - část 1 - UZV přístroj s Dopplerem pro oddělení nefrologie Krajské zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. 887 10.05.2017
Smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání vč. dodatků 10.05.2017
Smlouva o dílo - MNUL - budova T 04.05.2017
779/17 Revitalizace objektu „D“, Krajská zdravotní, a.s. Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. 915 03.05.2017
kupní smlouva EKG 03.05.2017
831/17 Dodatek č.1 ke kupní smlouvě 940 28.04.2017
720/17 kupní smlouva uroflowmetrický přístroj 939 24.04.2017
683/17 Kupní smlouva stomatologická mobilní souprava 943 21.04.2017
788/17 Kupní smlouva Chirurgický set pro stomatologii 946 21.04.2017
1852/16 Smlouva o klinickém hodnocení, protokol číslo: X396-CLI-301 19.04.2017
662/17 Kupní smlouva přístroj na měření otoakustických emisí 937 19.04.2017
699/17 Kupní smlouva Upgrade stávajícího prostředí diskových polí_883 19.04.2017