Registr smluv

Název (předmět) smlouvy:
IČO dodavatele:
Evidenční číslo:
Datum uzavření smlouvy: mezi zobrazit kalendář a zobrazit kalendář
Cena/hodnota smlouvy v Kč: od do
Hledat dodatky smluv:
Název Datum smlouvy
smlouva o nájmu nebytových prostor 18.12.2012
Smlouva o nájmu nebytových prostor vč. dodatků 18.12.2012
smlouva o přijímání platebních karet - platební terminály KB 27.11.2012
Smlouva o nájmu nebytových prostor vč. dodatků 23.11.2012
smlouva o výpůjčce - přístroje ABL FLEX, Basic + dodatek č. 1 - 5 15.11.2012
Smlouva o nájmu nebytových prostor vč. dodatků 01.08.2012
Smlouva o uživatelské podpoře č. CFM 201162AM vč. dodatků č. 1-4 25.01.2012
smlouvě o odvozu a odstranění směsného komunálního odpadu č. 9902518 (Příloha č.1), likvidace směsného komunálního odpadu, nem. TP 07.11.2011
smlouvy o odstranění odpadu č. 720101, Sládka Modlany - nem. TP 07.11.2011
Smlouva o nájmu nebytových prostor č.112/2011/707 + dohoda o skončení nájemní smlouvy 14.09.2011
Smlouva o nájmu nebytových prostor vč. dodatků 28.04.2011
Smlouva o převzetí a úpravě odpadu - stravovací zařízení 14.07.2010
Smlouva č. 2009076 o nájmu nebytových prostor 15.12.2009
Smlouva o nájmu nebytových prostor č. 2009036 + dodatek č. 1 - 5 28.07.2009
Smlouva klinického hodnocení - "Multicetnrická prodloužená studie se zaslepenými dávkami, ...číslo protokolu 109MS303 26.06.2009
Smlouva o provedení klinického hodnocení 26.06.2009
Smlouva o výkonu lékařské služby 25.06.2008
Nájemní smlouva č. 774 242 vč. dodatků č. 1 a 2 17.06.2008
Smlouva o dílo - záruční a pozáruční servis mycích, dezinfekčních automatů a laboratorní myčky spočívající v periodických kontrolách 2x ročně, ošetření, seřízení, opravě 01.02.2008
Smlouva o výpůjčce + dodatek č. 1 - aquamaty - rozšíření smlouvy - MNUL 29.08.2007