Contracts catalog

between
from
Title Date of contract
Kupní smlouva, elektroterapeutický přístroj vocaSTIM Master, MNUL 09.04.2018
Kupní smlouva, systém pro ohřev pacienta HotDog, MNUL - klinika anesteziologie, periop. a intenz. medicíny 09.04.2018
Kupní smlouva, Videolaryngoskop Glideescope Titanium, nemocnice Most 09.04.2018
KZ_OOKC_4600072286_objednávka 09.04.2018
Smlouva o dílo - Havarijní oprava hydrantu - vedle budovy B - MNUL 09.04.2018
Smlouva o poskytnutí právních služeb 09.04.2018
Smlouva o postoupení pohledávek, KZ 09.04.2018
Smlouva o zajištění reklamy 09.04.2018
KZ_OOKC_1600014816_objednávka 05.04.2018
KZ_OOKC_2600089891_objednávka 05.04.2018
KZ_OOKC_2600089896_objednávka 05.04.2018
KZ_OOKC_2600089920_objednávky 05.04.2018
KZ_OOKC_6600024629_objednávka.pdf 05.04.2018
KZ_OSUN 2600089882 objednávka 05.04.2018
Pojistná smlouva - Pojištění odpovědnosti manažerů 05.04.2018
Smlouva o výpůjčce - Autotransfuzní přístroj Cell Saver Elite 05.04.2018
Kupní smlouva - Fokometr 3ks 04.04.2018
Objednávka 2600089846 Polymed 04.04.2018
Smlouva o výpůjčce - anesteziologický vozík, vč. dodatku č. 1 04.04.2018
Smlouva o výpůjčce, anesteziologický vozík (1ks), MNUL vč. dodatku č. 1 04.04.2018