Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Modernizace výtahů Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z. - část 4
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem této veřejné zakázky je modernizace výtahů včetně:
• dopravy zboží do místa plnění,
• demontáže a ekologické likvidace
• montáže, instalace dle zadávací dokumentace a technické specifikace, a uvedení do provozu včetně ověření jejich funkčnosti,
• provedení všech přejímacích a provozních testů a zkoušek dle platné legislativy a provedení příslušných revizí,
• ověření deklarovaných technických parametrů nabízených přístrojů dle zadávací dokumentace,
• instruktáže pracovníků odboru správy a údržby nemovitostí (dále jen OSUN) případně dalších uživatelů a zaměstnanců zadavatele včetně vystavení protokolu o instruktáži,
• předání všech příslušných dokladů,
• záručního servisu za podmínek uvedených v obligatorním návrhu smlouvy,
• likvidace obalového materiálu
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kzcr.eu)
Kontakt: simona.jezkova@kzcr.eu
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 14.01.2019 10:00
Datum zahájení: 30.11.2018 15:00