Procurement documents

Procurement procedure: Oprava stávajících prostor oddělení ORL Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice Most, o. z.

Document information

Title: vzor čestného prohlášení
Description: Vyplněný a podepsaný dokument účastník přiloží, jako nedílnou součást nabídky.

Actual file version

File name: Dokument MS Word Příloha č. 5 - Vzor čestného prohlášení.docx
Size: 61.19 KB
Actual file version: 01.02.2024 12:04:08
MD5 hash: 6b65f43a5d0fa811781adfb9e1ed36d6
SHA256 hash: 49d7af925538b0913845d1ecb7cb48af19b2e7fbf49ceb7e0dd9408ca3d8e71b

File history

Date Title Description Document type File name Size
V 01.02.2024 12:04:08 vzor čestného prohlášení Vyplněný a podepsaný dokument účastník přiloží, jako nedílnou součást nabídky. procurement documents - Příloha č. 5 - Vzor čestného prohlášení.docx 61.19 KB