Procurement documents

Procurement procedure: Oprava stávajících prostor oddělení ORL Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice Most, o. z.

Document information

Title: technická specifikace
Description: Vyplněný dokument účastník přiloží, jako nedílnou součást nabídky.

Actual file version

File name: Dokument MS Excel Příloha č. 3 - Technická specifikace - výkaz výměr I.xls
Size: 117.50 KB
Actual file version: 20.02.2024 07:21:42
MD5 hash: d7cb0ead83f692a952cd263ce7ffcb80
SHA256 hash: eef55349ed974fa1c2ddcfd6a884b92f555334d1cc6e4839ef9fe848d898d8da

File history

Date Title Description Document type File name Size
A 20.02.2024 07:21:42 technická specifikace Vyplněný dokument účastník přiloží, jako nedílnou součást nabídky. procurement documents - Příloha č. 3 - Technická specifikace - výkaz výměr I.xls 117.50 KB
V 01.02.2024 12:03:21 technická specifikace Vyplněný dokument účastník přiloží, jako nedílnou součást nabídky. procurement documents - Příloha č. 3 - Technická specifikace - výkaz výměr I.xlsx 42.83 KB