Procurement documents

Procurement procedure: Oprava stávajících prostor oddělení ORL Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice Most, o. z.

Document information

Title: Krycí list nabídky
Description: Vyplněný a podepsaný dokument účastník přiloží, jako nedílnou součást nabídky.

Actual file version

File name: Dokument MS Word Příloha č. 1 - Krycí list nabídky.docx
Size: 59.90 KB
Actual file version: 01.02.2024 12:02:26
MD5 hash: a9b952debb74a62ffa5fe90d0966d202
SHA256 hash: 8c6647d573bef10afb96591174a1b1f244d02d9628082f3cd9338805e0ba9d63

File history

Date Title Description Document type File name Size
V 01.02.2024 12:02:26 Krycí list nabídky Vyplněný a podepsaný dokument účastník přiloží, jako nedílnou součást nabídky. procurement documents - Příloha č. 1 - Krycí list nabídky.docx 59.90 KB