Procurement documents

Procurement procedure: Přístroj k detekci sentinelových uzlin pro chirurgická oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. a Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z.

Document information

Title: vzor čestného prohlášení
Description: Účastník vyplní a přiloží jako nedílnou součást nabídky.

Actual file version

File name: Dokument MS Word Příloha č. 5 - Vzor čestného prohlášení.docx
Size: 60.37 KB
Actual file version: 09.01.2024 08:12:46
MD5 hash: cd3ca3101d8dcb7d5754c54c8475cd50
SHA256 hash: ddec53b3f785344e9cb1b9a40cfe7ba6bf3645928f72521c0f84405402145bfc

File history

Date Title Description Document type File name Size
V 09.01.2024 08:12:46 vzor čestného prohlášení Účastník vyplní a přiloží jako nedílnou součást nabídky. procurement documents - Příloha č. 5 - Vzor čestného prohlášení.docx 60.37 KB