Procurement documents

Procurement procedure: REACT-EU 102 - Soubor chladicích a mrazicích zařízení pro Oddělení laboratorního komplementu Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z.

Document information

Title: vzor čestného prohlášení
Description: Účastník vyplní a přiloží jako nedílnou součást nabídky.

Actual file version

File name: Dokument MS Word Příloha č. 6 - Vzor čestného prohlášení dodavatele k mezinárodním sankcím.docx
Size: 62.27 KB
Actual file version: 12.11.2023 19:36:26
MD5 hash: df6ac7d81e9ec2a0e7b010e08c93dd17
SHA256 hash: dfba0250ae3011fbe0ce15665dae77b9d8454cf85720708e928e68dbd24e7f4b

File history

Date Title Description Document type File name Size
V 12.11.2023 19:36:26 vzor čestného prohlášení Účastník vyplní a přiloží jako nedílnou součást nabídky. procurement documents - Příloha č. 6 - Vzor čestného prohlášení dodavatele k mezinárodním sankcím.docx 62.27 KB