Procurement documents

Procurement procedure: Implementace a provozní podpora Elektronického systému spisové služby v Krajské zdravotní, a.s.

Document information

Title: Příloha č. 2b - Technická specifikace.docx
Description: Příloha č. 2b - Technická specifikace.docx
Document published on Profile: 22.11.2022 02:15:18

Actual file version

File name: Dokument MS Word Příloha č. 2b - Technická specifikace.docx
Size: 43.85 KB
Actual file version: 21.11.2022 07:35:19
MD5 hash: fc6711393282216ee11586fa54d319bf
SHA256 hash: fa22d744e2a61f190cdf9e7d9ecf778f2d9326535a8e869b73a280c17a60e7be

File history

Date Title Description Document type File name Size
V 21.11.2022 07:35:19 Příloha č. 2b - Technická specifikace.docx Příloha č. 2b - Technická specifikace.docx procurement documents - Příloha č. 2b - Technická specifikace.docx 43.85 KB