Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávky léčivých přípravků s účinnou látkou LIDSKÝ ALBUMIN - část 1 - léčivé přípravky s účinnou látkou LIDSKÝ ALBUMIN v koncentraci 200 g/l
nadlimitní Hodnocení 18.12.2023 18.03.2024 10:00
Dodávky léčivých přípravků s účinnou látkou LIDSKÝ ALBUMIN - část 2 - léčivé přípravky s účinnou látkou LIDSKÝ ALBUMIN v koncentraci 50 g/l
nadlimitní Vyhodnoceno 18.12.2023 18.03.2024 10:00
Dodávky léčivých přípravků s účinnou látkou LIDSKÝ ALBUMIN
nadlimitní Zadávání 18.12.2023
Jednorázová dodávka nerezového vybavení pro nové pavilony Emergency Děčín, Chomutov a porodnice Teplice pro Krajskou zdravotní, a.s., 2023
VZ malého rozsahu Zadáno 15.12.2023 08.01.2024 10:00
Dodání a instalace komunikačního systému sestra – pacient, Krajská zdravotní, a.s
nadlimitní Hodnocení 14.12.2023 18.01.2024 10:00
Technický dozor stavebníka na akci „Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o. z. – stavební práce
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.12.2023 18.12.2023 10:00
Část 1 - Ohřívač infuzí a krevních produktů
podlimitní Vyhodnoceno 07.12.2023 25.01.2024 10:00
Dodávky léčivých přípravků s účinnou látkou NATALIZUMABUM
nadlimitní Hodnocení 07.12.2023 18.03.2024 10:00
Dodávky ohřívačů infuzí a krevních produktů pro Krajskou zdravotní, a.s. II.
podlimitní Zadávání 07.12.2023
Dodávky léčivých přípravků s účinnou látkou DIMETHYL-FUMARÁT
nadlimitní Zadáno 06.12.2023 10.01.2024 10:00
Sdružené služby dodávek elektrické energie pro období od 1.1.2024 do 31.12.2025
nadlimitní Zadáno 06.12.2023
1. část - nákup elektrické energie v nízkém napětí (NN)
nadlimitní Zadáno 06.12.2023 06.12.2023 15:00
2. část - nákup elektrické energie ve vysokém napětí (VN)
nadlimitní Zadáno 06.12.2023 06.12.2023 15:00
REACT-EU 100 – Licence na užívání software pro analýzu genomů pro Oddělení lékařské genetiky Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
VZ malého rozsahu Zadáno 05.12.2023 15.12.2023 11:00
REACT-EU 100 – Licence k databázi mutací lidských genů pro Oddělení lékařské genetiky Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
VZ malého rozsahu Zadáno 01.12.2023 12.12.2023 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 30 40 50  ››