Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. - Koagulace - část 2: Argon plazma koagulace pro Nemocnici Most, o.z.
nadlimitní Příjem nabídek 01.04.2021 10.05.2021 10:00
Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. - Koagulace - část 3: Vysokofrekvenční koagulace pro Nemocnici Teplice, o.z.
nadlimitní Příjem nabídek 01.04.2021 10.05.2021 10:00
Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. - Koagulace - část 4: Vysokofrekvenční koagulace pro Nemocnici Děčín, o.z.
nadlimitní Příjem nabídek 01.04.2021 10.05.2021 10:00
Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. - Koagulace
nadlimitní Zadávání 01.04.2021
Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. - Dětská lůžka IV. - Lůžko vyhřívané
nadlimitní Příjem nabídek 01.04.2021 10.05.2021 10:00
Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. - Monitor vitálních funkcí
nadlimitní Příjem nabídek 01.04.2021 10.05.2021 10:00
Laboratorní vyšetřovací metody - Systém pro statimovou analýzu přítomnosti SARS-CoV-2 III.
nadlimitní Příjem nabídek 30.03.2021 04.05.2021 10:00
Transportní lůžko pro Gynekologicko-porodnické oddělení Nemocnice Děčín, o. z.
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.03.2021 15.04.2021 10:00
Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. - Diagnostická pracovní stanice
nadlimitní Příjem nabídek 22.03.2021 11.05.2021 10:00
Oprava počítačového tomografu pro Radiodiagnostické oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z.
nadlimitní Hodnocení 18.03.2021 25.03.2021 10:00
Dodávky aktivních prvků “Switch“ pro Krajskou zdravotní a.s.
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.03.2021 09.04.2021 13:00
Dodávka SIEM systému včetně systému pro analýzu síťového provozu
nadlimitní Příjem nabídek 18.03.2021 22.04.2021 10:00
Část 2 - Laparoskopické instrumentárium pro Chirurgické oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
nadlimitní Hodnocení 16.03.2021 15.04.2021 10:00
Část 1 - Laparoskopické instrumentárium pro Chirurgické oddělení Nemocnice Děčín, o.z.
nadlimitní Hodnocení 11.03.2021 15.04.2021 10:00
Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. – Monitorovací systémy III.
nadlimitní Příjem nabídek 26.02.2021 06.05.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016