Overview of public contracts

Title
Public procurement regime Procurement procedure phase Date of commence * Time limit for tenders / requests
Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. – Urodynamické přístroje
above-the-threshold Awarded 14.12.2020 18.01.2021 15:00
Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. – Laboratorní přístroje – plynový chromatograf
above-the-threshold Awarded 11.12.2020 04.02.2021 15:00
Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. - Sušící skříň pro endoskopické přístroje
above-the-threshold Awarded 10.12.2020 24.02.2021 10:00
Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. - Anesteziologické přístroje včetně monitorů vitálních funkcí pro ARO - Nemocnice Most, o.z.
above-the-threshold Awarded 07.12.2020 11.01.2021 10:00
Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. - část 1: Gynekologické vyšetřovací křeslo
above-the-threshold Awarded 01.12.2020 05.01.2021 10:00
Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. - část 2: Transportní lůžka
above-the-threshold Awarded 01.12.2020 05.01.2021 10:00
Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. - Pacientský monitor pro měření hloubky anestezie a regionální oxymetrie
above-the-threshold Awarded 01.12.2020 05.01.2021 10:00
Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. - Gynekologické křeslo a transportní lůžka
above-the-threshold Awarding 01.12.2020
Elektrické odsávačky pro Krajskou zdravotní, a.s.
small-scale public contract Awarded 26.11.2020 11.12.2020 10:00
Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. - Kardiotokografy I.
above-the-threshold Awarded 26.11.2020 04.01.2021 10:00
Modernizace přístrojového vybavení – LU, CT-simulátor, terapeutický RTG, kardio SPECT - Zřízení zákrokového sálu brachyterapie vč. nástavby 2.NP,Komplexní onkologické centrum V Podhájí, Krajská zdravotní, a.s.
small-scale public contract Evaluation 20.11.2020 03.12.2020 13:00
Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. – Sterilizátory II.
above-the-threshold Awarded 13.11.2020
Dodávka tepelné energie pro Nemocnici Most, o.z.
above-the-threshold Awarded 12.11.2020 16.12.2020 12:00
Dodávky polštářů a přikrývek III. pro Krajskou zdravotní, a.s.
small-scale public contract Awarded 11.11.2020 23.11.2020 10:00
Koupě závodu Nemocnice Litoměřice, a.s.
above-the-threshold Awarded 10.11.2020 03.12.2020 10:00
* Date of commence for public contracts commenced before 1.10.2016