Overview of public contracts

Title
Public procurement regime Procurement procedure phase Date of commence * Time limit for tenders / requests
Dodávky spotřebního materiálu – Ošetřovatelská péče pro Krajskou zdravotní, a.s.
above-the-threshold Awarding 29.05.2020
Dodávky spotřebního materiálu – Ošetřovatelská péče pro Krajskou zdravotní, a.s. část 3: Závěsy
above-the-threshold Evaluation 29.05.2020 03.07.2020 10:00
Urologická laparoskopická sestava, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem
above-the-threshold Awarded 29.05.2020 03.07.2020 10:00
Dodávka ultrazvukových přístrojů pro Iktové centrum - část 1 - Ultrazvukový přístroj
above-the-threshold Awarded 29.05.2020 10.07.2020 10:00
Dodávka anesteziologických přístrojů
above-the-threshold Awarded 29.05.2020 03.07.2020 10:00
Doplnění MS licencí pro Krajskou zdravotní, a.s. 2020
above-the-threshold Awarded 29.05.2020 19.06.2020 10:00
Obnovení služeb Microsoft Software Assurance 2020
above-the-threshold Awarded 29.05.2020 25.06.2020 10:00
Dodávka ultrazvukových přístrojů pro Iktové centrum
above-the-threshold Awarding 29.05.2020
Dodávka ultrazvukových přístrojů pro Iktové centrum - část 2 - Transportní ultrazvukový přístroj
above-the-threshold Awarded 29.05.2020 03.07.2020 10:00
Dodávky drogistického zboží a hygienických pomůcek pro Krajskou zdravotní, a.s., 2020, část 1 drogistické a hygienické prostředky
above-the-threshold Awarded 21.05.2020 29.06.2020 10:00
Dodávka a montáž žehlící linky, Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. III.
above-the-threshold Awarded 19.05.2020 23.06.2020 10:00
Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. – část 1 - Anesteziologické přístroje s monitory vitálních funkcí včetně kontinuálního měření analgezie pro ARO - Nemocnice Chomutov, o.z
above-the-threshold Awarded 15.05.2020 19.06.2020 10:00
Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. - část 3 - Anesteziologické přístroje včetně monitorů vitálních funkcí pro ARO - Nemocnice Děčín, o.z.
above-the-threshold Awarded 15.05.2020 19.06.2020 10:00
Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. – Dodávka anesteziologických přístrojů
above-the-threshold Awarding 15.05.2020
Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. – Skiaskopické přístroje s C ramenem a mobilní RTG přístroje
above-the-threshold Awarding 27.04.2020
* Date of commence for public contracts commenced before 1.10.2016