Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Publicita projektů IOP
Odesílatel Václav Štyvar
Organizace odesílatele Krajská zdravotní, a.s. [IČO: 25488627]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.04.2013 14:56:14
Předmět Doplnění dokumentace

Doplnění přílohy č.3 Obligatorního návrhu smlouvy - Vzor předávacího protokolu.


Přílohy
- VZOR Předávací protokol publicita iktová centra.docx (11.39 KB)