Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávky léčivých přípravků s účinnou látkou PEMBROLIZUMAB 2023
Odesílatel Lenka Lacinová
Organizace odesílatele Krajská zdravotní, a.s. [IČO: 25488627]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 18.03.2024 15:11:56
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 + oprava přílohy č. 3 zadávací dokumentace

Viz příloha


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.pdf (163.60 KB)
- Příloha č. 3 - Obligatorní návrh rámcové dohody_oprava dne 18.3.24.docx (35.54 KB)