Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Počítačový tomograf včetně příslušenství pro RDG oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.
Odesílatel Lenka Lacinová
Organizace odesílatele Krajská zdravotní, a.s. [IČO: 25488627]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.02.2024 06:22:47
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Vážení,
zadavatel uveřejňuje Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1. Z důvodu nevypořádaní žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v zákonné lhůtě, zadavatel přiměřeně prodloužil lhůtu pro podání nabídek. Nová lhůta je uveřejněna na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.
S pozdravem
Lenka Lacinová


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.pdf (303.75 KB)