Received message - explanation, completion, changes of procurement documents

Procurement procedure Počítačový tomograf včetně příslušenství pro RDG oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.
Sender Lenka Lacinová
Sender organization Krajská zdravotní, a.s. [CRN: 25488627]
Recipient All (including public)
Date 15.02.2024 06:22:47
Subject Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Vážení,
zadavatel uveřejňuje Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1. Z důvodu nevypořádaní žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v zákonné lhůtě, zadavatel přiměřeně prodloužil lhůtu pro podání nabídek. Nová lhůta je uveřejněna na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.
S pozdravem
Lenka Lacinová


Attachments
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.pdf (303.75 KB)