Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Počítačový tomograf včetně příslušenství pro RDG oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.
Odesílatel Lenka Lacinová
Organizace odesílatele Krajská zdravotní, a.s. [IČO: 25488627]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.02.2024 09:51:28
Předmět Oznámení zadávací dokumentace ze dne 7.2.2024

Vážení,
zadavatel obdržel Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, na kterou nyní zpracovává odpověď. Po zpracování odpovědi zadavatel uveřejní Vysvětlení zadávací dokumentace na profilu zadavatele a zároveň prodlouží lhůtu pro otevírání nabídek. Nová lhůta bude uveřejněna na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.
S pozdravem
Lenka Lacinová