Received message - explanation, completion, changes of procurement documents

Procurement procedure Počítačový tomograf včetně příslušenství pro RDG oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.
Sender Lenka Lacinová
Sender organization Krajská zdravotní, a.s. [CRN: 25488627]
Recipient All (including public)
Date 07.02.2024 09:51:28
Subject Oznámení zadávací dokumentace ze dne 7.2.2024

Vážení,
zadavatel obdržel Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, na kterou nyní zpracovává odpověď. Po zpracování odpovědi zadavatel uveřejní Vysvětlení zadávací dokumentace na profilu zadavatele a zároveň prodlouží lhůtu pro otevírání nabídek. Nová lhůta bude uveřejněna na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.
S pozdravem
Lenka Lacinová