Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávky léčivých přípravků s účinnou látkou NATALIZUMABUM
Odesílatel Marek Šára
Organizace odesílatele Krajská zdravotní, a.s. [IČO: 25488627]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.02.2024 07:20:37
Předmět oznámení zadavatele

Z důvodu změny výše DPH zadavatel upravil Přílohu č. 2 - Specifikace a podklad pro zpracování cenové nabídky.
Nové znění přílohy je součástí tohoto oznámení a zároveň je zveřejněno na profilu zadavatele


Přílohy
- Příloha č. 2 Specifikace a podklad pro zpracování cenové nabídky NATALIZUMAB - opra.xlsx (12.67 KB)