Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Pronájem ultrazvukového přístroje pro gynekologicko- porodnické oddělení Nemocnice Litoměřice, o.z. na 24 měsíců
Odesílatel Michaela Králíčková
Organizace odesílatele Krajská zdravotní, a.s. [IČO: 25488627]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 30.01.2024 11:30:44
Předmět Oznámení zadavatele dne 30.01.2024

Dobrý den,

při kontrole Krycího listu a Obligatorního návrhu smlouvy byly zjištěny drobné nedostatky, které byly tímto upraveny v souborech: Příloha č. 1 - Krycí list nabídky_aktualizace 30.01.2024 a Obligatorní návrh smlouvy_aktualizace 30.01.2024.

V krycím listu byla přidána cena za pozáruční servis a nabídková cena za celé plnění. V obligatorním návrhu smlouvu bylo v Článku VII. Odkup, bod 7 změněno: odvolávka na smlouvu uvedením názvu smlouvy a dodaného oftalmologického optického koherentního tomografu na: odvolávka na smlouvu uvedením názvu smlouvy a dodaného ultrazvukového přístroje.

Zadavatel nebude prodlužovat lhůtu pro příjem nabídek, jelikož se jednalo pouze o formální úpravy.

Děkuji za pochopení


Přílohy
- Příloha č. 1 - Krycí list nabídky_aktualizace 30.01.2024.docx (63.45 KB)
- Příloha č. 3 - Obligatorní návrh smlouvy_aktualizace 30.01.2024.docx (41.92 KB)