Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Úpravna vody pro Krajskou zdravotní, a.s. - Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, o.z.
Odesílatel Lenka Lacinová
Organizace odesílatele Krajská zdravotní, a.s. [IČO: 25488627]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.04.2023 11:04:15
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 + nové znění obligatorního návrhu smlouvy

Vážení,
v příloze je vám k dispozici Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 a nové znění obligatorního návrhu smlouvy.
Z důvodu změny zadávacích podmínek zadavatel prodlužuje u předmětné zakázky lhůtu pro podání nabídek na celou původní délku. Nová lhůta je uveřejněna na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.
S pozdravem
Lenka Lacinová


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3.pdf (601.95 KB)
- Příloha č. 4 - Obligatorní návrh smlouvy_nové znění 24.4.2023.doc (155.00 KB)